Bộ phận Không chính quy – Cao học

1. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Q. Giám đốc thanhthuy@bdu.edu.vn 2 Huỳnh Thị Biểm Phó Giám đốc huynhbiem.cm@bdu.edu.vn 3 Trần Nguyễn Việt Linh Nhân viên tnvlinh.cm@bdu.edu.vn 2. THÔNG TIN LIÊN HỆ  - Điện thoại: 02903 552 177 (Ext: 124)

Thư viện – Tư liệu

Đang cập nhật ...!

Tổ Dịch vụ – Tin học

I. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Lê Quang Vinh Tổ trưởng lqvinh.cm@bdu.edu.vn 2 Dương Trường Giang Nhân viên truonggiang.cm@bdu.edu.vn 3 Nguyễn Đăng Khoa Nhân viên dangkhoa.cm@bdu.edu.vn 4 Trương Quốc Kiệm Nhân viên quockiem.cm@bdu.edu.vn 5 Nguyễn Hoài Bảo Nhân viên hoaibao.cm@bdu.edu.vn 6 Nguyễn Duy Xuân Nhân viên duyxuan.cm@bdu.edu.vn II. LIÊN HỆ Email: dichvutinhoc@bdu.edu.vn Điện thoại: 02903 552 177 (Ext: 123,207)

Phòng Ngoại vụ

I. CHỨC NĂNG     1. Tham mưu cho Lãnh đạo Phân hiệu và thực hiện các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng; tạo hình ảnh, phát triển thương hiệu Phân hiệu Cà Mau;...

Phòng Kế toán – Tài chính -Tài vụ

I. CHỨC NĂNG II. NHIỆM VỤ III. NHÂN SỰ    STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Châu Thị Hồng  Quyền Trưởng phòng cthong.cm@bdu.edu.vn 2 Đinh Xuân Dũng Nhân viên dxdung.cm@bdu.edu.vn 3 Lê Út Em Nhân viên utem.cm@bdu.edu.vn 4 Nguyễn Văn Ngoan Nhân viên nguyenngoan.cm@bdu.edu.vn 5 Phạm Phú Quý Nhân viên phuquy.cm@bdu.edu.vn IV. LIÊN HỆ Email phòng: kttctv@bdu.edu.vn ĐT:...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn hội

I. CHỨC NĂNG     1. Tham mưu, giúp Phân Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ GD&ĐT, của UBND Tỉnh Cà Mau và của Trường...

Phòng Công tác sinh viên – Đoàn thể

I. GIỚI  THIỆU     Phòng Công tác Sinh viên & Đoàn thể đóng vai trò làm người đại diện, làm cầu nối giữa sinh viên với Ban lãnh đạo và ngược lại. II. CHỨC NĂNG  ...

Phòng Hành chính – Thanh tra

I. GIỚI THIỆU     Xây dựng và cập nhật danh bạ các đơn vị - cá nhân có quan hệ với Phân hiệu. Thực hiện các công tác hành chính, văn thư, lưu trữ...

Phòng Quản lý Khoa học – Đào tạo nghề

I. CHỨC NĂNG     1. Công tác Thanh tra  của Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu tại Cà Mau là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Phân...

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
103Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký