Bộ phận liên kết Không chính quy – Cao học

1. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Q. Giám đốc thanhthuy@bdu.edu.vn 2 Huỳnh Thị Biểm Phó Giám đốc huynhbiem.cm@bdu.edu.vn 3 Trần Nguyễn Việt Linh Nhân viên tnvlinh.cm@bdu.edu.vn 2. THÔNG TIN LIÊN HỆ  - Điện thoại: 02903 552 177 (Ext: 124)

Thư viện – Tư liệu

Đang cập nhật ...!

Tổ Dịch vụ – Tin học

I. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Lê Quang Vinh Tổ trưởng lqvinh.cm@bdu.edu.vn 2 Dương Trường Giang Nhân viên truonggiang.cm@bdu.edu.vn 3 Nguyễn Đăng Khoa Nhân viên dangkhoa.cm@bdu.edu.vn 4 Trương Quốc Kiệm Nhân viên quockiem.cm@bdu.edu.vn 5 Nguyễn Hoài Bảo Nhân viên hoaibao.cm@bdu.edu.vn 6 Nguyễn Duy Xuân Nhân viên duyxuan.cm@bdu.edu.vn II. LIÊN HỆ Email: dichvutinhoc@bdu.edu.vn Điện thoại: 02903 552 177 (Ext: 123,207)

Phòng Ngoại vụ

I. CHỨC NĂNG Tham mưu cho Lãnh đạo Phân hiệu và thực hiện các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng; tạo hình ảnh, phát triển thương hiệu Phân hiệu Cà Mau; Nghiên cứu...

Phòng Kế toán – Tài chính -Tài vụ

I. CHỨC NĂNG -  Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; Quản lý tài chính, tài sản theo pháp lệnh của Nhà nước, quy chế tài...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn hội

I. CHỨC NĂNG     1. Tham mưu, giúp Phân Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ GD&ĐT, của UBND Tỉnh Cà Mau và của Trường...

Phòng Hành chính – Thanh tra

I. CHỨC NĂNG - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị; - Thực hiện kế hoạch của Phân hiệu, kế hoạch hàng năm...

Quản lý Khoa học – Đào tạo nghề

I. CHỨC NĂNG     1. Công tác Thanh tra  của Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu tại Cà Mau là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Phân...

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
107Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký