Lịch học hệ Chính quy tuần 21 từ ngày 22.01.2018 – 28.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 21 từ ngày 22.01.2018 – 28.01.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 20 từ ngày 20.01.2018 – 21.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 20 từ ngày 20.01.2018 – 21.01.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ Chính quy tuần 20 từ ngày 15.01.2018 – 21.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 20 từ ngày 15.01.2018 – 21.01.2018. Trân trọng!

Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018 (Thay đổi lần...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018 (Thay đổi lần 1). Trân trọng!

Lịch học hệ Chính quy tuần 19 từ ngày 08.01.2018 – 14.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 19 từ ngày 08.01.2018 – 14.01.2018 Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
96Người theo dõiTheo dõi
63Người theo dõiTheo dõi
6Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký