Danh sách sinh viên K17,18 đủ điều kiện cấp chứng chỉ Quốc phòng –...

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo danh sách sinh viên K17,18 đủ điều kiện cấp chứng chỉ Quốc phòng - An ninh, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh qua...

Danh sách học phí các môn học lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII 17-18

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách học phí các môn học lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII 17-18. Trân trọng!

Thông báo về việc thu học phí lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII năm...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo về việc thu học phí lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII năm học 2017-2018. Trân trọng!

KẾ HOẠCH V/v thực hiện Thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp,...

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Kế hoạch V/v thực hiện Thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp,  Đồ án tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp Hệ Chính quy Năm học...

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 29 từ ngày 24.3.2018 – 25.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 29 từ ngày 24.3.2018 – 25.3.2018. Trân trọng!

Lịch học Hệ chính quy tuần 29 từ ngày 19.3.2018 – 25.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 29 từ ngày 19.3.2018 – 25.3.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 28 từ ngày 17.3.2018 – 18.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 28 từ ngày 17.3.2018 – 18.3.2018. Trân trọng!

Lịch học Hệ chính quy tuần 28 từ ngày 12.3.2018 – 18.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 28 từ ngày 12.3.2018 – 18.3.2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
103Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký