Lịch học tuần 12 hệ LT, VLVH, VB2 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH,  VB2 tuần 12 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 12 hệ Chính quy từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 12 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 11 hệ LT,VB2 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017 Lớp mới

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VB2 tuần 11 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 11 hệ LT,VB2 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VB2 tuần 11 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 11 hệ Chính quy từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 11 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 10 hệ LT,VB2 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VB2 tuần 10 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
90Người theo dõiTheo dõi
53Người theo dõiTheo dõi
4Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký