Lịch học tuần 12 hệ Chính quy từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 12 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 11 hệ Chính quy từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 11 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 10 hệ Chính quy từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 10 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 09 hệ Chính quy từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 09 từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 08 hệ Chính quy từ ngày 23.10.2017 – 29.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 08 từ ngày 23.10.2017 – 29.10.2017. Trân trọng!

Lịch thi, danh sách thi đợt 1 học kì 1 năm học 2017 –...

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo lịch thi, danh sách thi đợt 1 học kì 1 năm học 2017 - 2018 hệ chính quy. Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh...

Lịch học tuần 07 hệ Chính quy từ ngày 16.10.2017 – 22.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 07 từ ngày 16.10.2017 – 22.10.2017. Trân trọng!

Kế hoạch thực hiện đồ án ngành hệ Đại học khoá 17 ngành CNTT

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án ngành hệ Đại học khoá 17 ngành CNTT. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
90Người theo dõiTheo dõi
53Người theo dõiTheo dõi
4Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký