Danh sách sinh viên K17,18 đủ điều kiện cấp chứng chỉ Quốc phòng –...

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo danh sách sinh viên K17,18 đủ điều kiện cấp chứng chỉ Quốc phòng - An ninh, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh qua...

KẾ HOẠCH V/v thực hiện Thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp,...

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Kế hoạch V/v thực hiện Thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp,  Đồ án tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp Hệ Chính quy Năm học...

Lịch học Hệ chính quy tuần 29 từ ngày 19.3.2018 – 25.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 29 từ ngày 19.3.2018 – 25.3.2018. Trân trọng!

Lịch học Hệ chính quy tuần 28 từ ngày 12.3.2018 – 18.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 28 từ ngày 12.3.2018 – 18.3.2018. Trân trọng!

Danh sách đăng ký môn học

Thông báo danh sách đăng ký môn học Tải về

Lịch học Dự kiến khóa 20 HKII năm 2017-2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Dự kiến khóa 20 HKII năm 2017-2018 Trân trọng!

Lịch học Dự kiến khóa 19 HKII năm 2017-2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Dự kiến khóa 19 HKII năm 2017-2018 Trân trọng!

Lịch học Dự kiến khóa 18 HKII năm 2017-2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Dự kiến khóa 18 HKII năm 2017-2018 Trân trọng!

Lịch học Dự kiến khóa 17 HKII năm 2017-2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Dự kiến khóa 17 HKII năm 2017-2018 Trân trọng!

Lịch học Hệ chính quy tuần 27 từ ngày 05.3.2018 – 11.3.2018.

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 27 từ ngày 05.3.2018 – 11.3.2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
103Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký