Lịch học Hệ chính quy tuần 29 từ ngày 19.3.2018 – 25.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 29 từ ngày 19.3.2018 – 25.3.2018. Trân trọng!

Lịch học Hệ chính quy tuần 28 từ ngày 12.3.2018 – 18.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 28 từ ngày 12.3.2018 – 18.3.2018. Trân trọng!

Danh sách đăng ký môn học

Thông báo danh sách đăng ký môn học Tải về

Lịch học Dự kiến khóa 20 HKII năm 2017-2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Dự kiến khóa 20 HKII năm 2017-2018 Trân trọng!

Lịch học Dự kiến khóa 19 HKII năm 2017-2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Dự kiến khóa 19 HKII năm 2017-2018 Trân trọng!

Lịch học Dự kiến khóa 18 HKII năm 2017-2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Dự kiến khóa 18 HKII năm 2017-2018 Trân trọng!

Lịch học Dự kiến khóa 17 HKII năm 2017-2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Dự kiến khóa 17 HKII năm 2017-2018 Trân trọng!

Lịch học Hệ chính quy tuần 27 từ ngày 05.3.2018 – 11.3.2018.

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 27 từ ngày 05.3.2018 – 11.3.2018. Trân trọng!

Danh sách ghép lớp hệ Chính quy học kỳ II năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách ghép lớp hệ Chính quy học kỳ II năm học 2017-2018. Trân trọng!

Danh sách đăng ký kỹ năng mềm HKII 17-18

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách đăng ký kỹ năng mềm HKII 17-18. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
106Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký