Kế hoạch thực hiện đồ án ngành hệ Đại học khoá 17 ngành CNTT

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án ngành hệ Đại học khoá 17 ngành CNTT. Trân trọng!

Lịch học tuần 06 hệ Chính quy từ ngày 09.10.2017 – 15.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 06 từ ngày 09.10.2017 – 15.10.2017. Trân trọng!

Lịch thi và danh sách thi dự kiến học kì 1 năm học 2017-2018...

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo lịch thi và danh sách thi dự kiến học kì 1 năm học 2017-2018 hệ chính quy, những sinh viên không có tên trong danh sách...

Lịch học tuần 05 từ ngày 02.10.2017 – 08.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học tuần 05 từ ngày 02.10.2017 – 08.10.2017. Trân trọng!

Kế hoạch học tập khoá 20 HK 1 năm 2017 – 2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kế hoạch học tập khoá 20 HK 1 năm 2017 - 2018. Trân trọng!

Lịch học tuần 04 từ ngày 24.9.2017 – 01.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 04 từ ngày 24.9.2017 – 01.10.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017 Lịch khoá 20: 7h00 ngày 22 tháng 9 năm 2017 Test anh văn.

Danh sách điểm danh các lớp (15/9/2017)

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo danh sách điểm danh các lớp, những sinh viên không có tên trong danh sách hoặc có trong danh sách nhưng không đúng nhóm vui lòng...

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
104Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký