Danh sách môn học thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 Lớp...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Danh sách môn học thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 Lớp 17XD0101 và 18GD0102 hệ Chính quy. Trân trọng!

Thông báo về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2017 –...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2017 – 2018 Lớp 17XD0101 và 18GD0102 hệ Đại học chính quy. Trân trọng!

Thông báo v/v điều chỉnh đăng ký môn học khóa 20 học kỳ III...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo v/v điều chỉnh đăng ký môn học khóa 20 học kỳ III  Năm học 2017 – 2018 hệ Đại học chính quy. Trân trọng!

THÔNG BÁO Về việc tổ chức các môn kỹ năng mềm học kỳ...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo về việc tổ chức các môn kỹ năng mềm học kỳ 3 năm 2017 - 2018. Trân trọng!

Danh sách môn học thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Danh sách môn học thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy Trân trọng!

Thông báo thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy. Trân trọng!

Kế hoạch học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Kế hoạch học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy. Trân trọng!

THÔNG BÁO Về việc tổ chức trả nợ theo nhu cầu hệ Chính quy,...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Về việc tổ chức trả nợ theo nhu cầu hệ Chính quy, Liên thông, VLVH, VB2 Học kỳ III – Năm học 2017 –...

Danh sách học phí các môn học lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII 17-18

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách học phí các môn học lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII 17-18. Trân trọng!

Thông báo về việc thu học phí lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII năm...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo về việc thu học phí lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII năm học 2017-2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
107Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký