Kế hoạch hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018.

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kế hoạch hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018. Trân trọng!

Danh sách học phí Hệ LT, VLVH, VB2 theo từng lớp học kỳ II...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách học phí Hệ LT, VLVH, VB2 theo từng lớp học kỳ II năm học 2017 – 2018 Trân trọng!

Thông báo trả nợ môn Hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học...

Phòng Đào tạo – Khảo thí Thông báo trả nợ môn Hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018. Trân trọng!

Thông báo thu học phí Hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học...

Phòng Đào tạo – Khảo thí Thông báo thu học phí Hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018. Trân trọng!

Kế hoạch hệ chính quy học kỳ II năm học 2017 – 2018.

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kế hoạch học kỳ II năm học 2017 - 2018. Trân trọng!

Danh sách học phí Hệ chính quy theo từng lớp học kỳ II năm...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách học phí theo từng lớp học kỳ II năm học 2017 - 2018. Trân trọng!

Thông báo trả nợ môn Hệ chính quy học kỳ II năm học 2017...

Phòng Đào tạo – Khảo thí Thông báo trả nợ môn học kỳ II năm học 2017 - 2018. Trân trọng!

Thông báo thu học phí Hệ chính quy học kỳ II năm học 2017...

Phòng Đào tạo – Khảo thí Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018. Trân trọng!

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án...

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Khoá luận tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp Trân trọng./.

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học lớp 16SH0101 và gia...

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học lớp 16SH0101 và gia hạn thời gian đóng học phí lớp 16TH0101 Trân trọng./.

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
106Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký