Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án...

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Khoá luận tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp Trân trọng./.

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học lớp 16SH0101 và gia...

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học lớp 16SH0101 và gia hạn thời gian đóng học phí lớp 16TH0101 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy Trân trọng./.

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 –...

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Lưu ý: Học phí của từng sinh viên tùy thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký. Trân trọng./.

THÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016...

THÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Trân trọng./.

Kế hoạch học tập hệ chính quy HK II năm học 2016-2017

Kế hoạch học tập hệ chính quy HK II năm học 2016-2017 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng học phí, lệ phí làm đồ án tốt nghiệp,...

Thông báo về việc đóng học phí, lệ phí làm đồ án tốt nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp hệ VLVH học kì 1 năm 2016 - 2017 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp vừa làm...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp vừa làm vừa học, văn bằng 2 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng học phí hệ Liên thông học kì 1 năm...

Thông báo về việc đóng học phí hệ Liên thông học kì 1 năm học 2016 - 2017 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các hệ (19/9/2016)

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các hệ (19/9/2016) Trân trọng./.

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
107Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký