Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông,...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông, vừa làm vừa học Trân trọng./.

Thông báo đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH

Thông báo đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy (5/9/2016) Trân trọng./.

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 –...

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Trân trọng./.

THÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016...

THÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Trân trọng./.

Kế hoạch học tập hệ chính quy HK I năm học 2016-2017

Kế hoạch học tập hệ chính quy HK I năm học 2016-2017 Sinh viên trả nợ môn theo danh sách môn học trong kế hoạch này Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH,...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH, VB2 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông,...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông, VLVH Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp VLVH (3/8/2016)

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp VLVH (3/8/2016) Trân trọng./.

Thông báo về việc thi chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ đợt...

Thông báo về việc thi chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ đợt 2 năm 2016 Trân trọng./.

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
103Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký