Thông báo đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH

Thông báo đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH Trân trọng./.

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án...

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Khoá luận tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp Trân trọng./.

Thông báo về việc gia hạn đóng học phí các môn kỹ năng mềm...

Thông báo về việc gia hạn đóng học phí các môn kỹ năng mềm và học phí các lớp liên thông Trân trọng./.

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 –...

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Lưu ý: Học phí của từng sinh viên tùy thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký. Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng học phí hệ Liên thông học kì 1 năm...

Thông báo về việc đóng học phí hệ Liên thông học kì 1 năm học 2016 - 2017 Trân trọng./.

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học lớp 16SH0101 và gia...

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học lớp 16SH0101 và gia hạn thời gian đóng học phí lớp 16TH0101 Trân trọng./.

Thông báo về việc điều chỉnh học phí các lớp 18DT0101, 18XD0102, 18KT0101

Thông báo về việc điều chỉnh học phí các lớp 18DT0101, 18XD0102, 18KT0101 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy Trân trọng./.

THÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016...

THÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các hệ (19/9/2016)

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các hệ (19/9/2016) Trân trọng./.

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
90Người theo dõiTheo dõi
19Người theo dõiTheo dõi
3Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký