Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH,...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH, VB2 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy Trân trọng./.

Thông báo về việc gia hạn đóng học phí các môn kỹ năng mềm...

Thông báo về việc gia hạn đóng học phí các môn kỹ năng mềm và học phí các lớp liên thông Trân trọng./.

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án...

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Khoá luận tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp vừa làm...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp vừa làm vừa học, văn bằng 2 Trân trọng./.

Kế hoạch hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018.

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kế hoạch hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018. Trân trọng!

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông,...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông, vừa làm vừa học Trân trọng./.

Thông báo thu học phí Hệ chính quy học kỳ II năm học 2017...

Phòng Đào tạo – Khảo thí Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018. Trân trọng!

Thông báo về việc điều chỉnh học phí lớp 20DX0101

Phòng Đào tạo – Khảo thí Thông báo về việc điều chỉnh học phí lớp 20DX0101. Trân trọng!

Danh sách học phí Hệ chính quy theo từng lớp học kỳ II năm...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách học phí theo từng lớp học kỳ II năm học 2017 - 2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
107Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký