THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 –...

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Lưu ý: Học phí của từng sinh viên tùy thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký. Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí ôn tập, thi chính trị tổng hợp...

Thông báo về việc đóng lệ phí ôn tập, thi chính trị tổng hợp và tốt nghiệp Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông,...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông, VLVH Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các hệ (19/9/2016)

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các hệ (19/9/2016) Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí làm đồ án tốt nghiệp ngành cao...

Thông báo về việc đóng lệ phí làm đồ án tốt nghiệp ngành cao đẳng xây dựng hệ chính quy Trân trọng./.

Thông báo đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH

Thông báo đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH Trân trọng./.

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 –...

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Trân trọng./.

Thông báo về việc điều chỉnh học phí các lớp 18DT0101, 18XD0102, 18KT0101

Thông báo về việc điều chỉnh học phí các lớp 18DT0101, 18XD0102, 18KT0101 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp VLVH (3/8/2016)

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp VLVH (3/8/2016) Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy (5/9/2016) Trân trọng./.

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
90Người theo dõiTheo dõi
19Người theo dõiTheo dõi
3Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký