Thông báo về việc thu học phí lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII năm...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo về việc thu học phí lớp 17LCQ1601 hệ Liên thông HKII năm học 2017-2018. Trân trọng!

Thông báo về việc điều chỉnh học phí các lớp 18DT0101, 18XD0102, 18KT0101

Thông báo về việc điều chỉnh học phí các lớp 18DT0101, 18XD0102, 18KT0101 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2017 –...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo về việc đóng học phí học kỳ III năm học 2017 – 2018 Lớp 17XD0101 và 18GD0102 hệ Đại học chính quy. Trân trọng!

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học lớp 16SH0101 và gia...

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký môn học lớp 16SH0101 và gia hạn thời gian đóng học phí lớp 16TH0101 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng học phí hệ Liên thông học kì 1 năm...

Thông báo về việc đóng học phí hệ Liên thông học kì 1 năm học 2016 - 2017 Trân trọng./.

THÔNG BÁO Về việc tổ chức trả nợ theo nhu cầu hệ Chính quy,...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Về việc tổ chức trả nợ theo nhu cầu hệ Chính quy, Liên thông, VLVH, VB2 Học kỳ III – Năm học 2017 –...

Danh sách học phí Hệ chính quy theo từng lớp học kỳ II năm...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách học phí theo từng lớp học kỳ II năm học 2017 - 2018. Trân trọng!

Thông báo lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy

Thông báo lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy (5/9/2016) Trân trọng./.

Thông báo về việc gia hạn đóng học phí các môn kỹ năng mềm...

Thông báo về việc gia hạn đóng học phí các môn kỹ năng mềm và học phí các lớp liên thông Trân trọng./.

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
107Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký