Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông,...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông, vừa làm vừa học Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông,...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp liên thông, VLVH Trân trọng./.

Thông báo đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH

Thông báo đóng lệ phí thi lần 2 các lớp LT, VLVH Trân trọng./.

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 –...

THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Lưu ý: Học phí của từng sinh viên tùy thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký. Trân trọng./.

THÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016...

THÔNG BÁO TRẢ NỢ MÔN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp VLVH (3/8/2016)

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp VLVH (3/8/2016) Trân trọng./.

Kế hoạch học tập hệ chính quy HK I năm học 2016-2017

Kế hoạch học tập hệ chính quy HK I năm học 2016-2017 Sinh viên trả nợ môn theo danh sách môn học trong kế hoạch này Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng học phí hệ Liên thông học kì 1 năm...

Thông báo về việc đóng học phí hệ Liên thông học kì 1 năm học 2016 - 2017 Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí ôn tập, thi chính trị tổng hợp...

Thông báo về việc đóng lệ phí ôn tập, thi chính trị tổng hợp và tốt nghiệp Trân trọng./.

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy...

Thông báo về việc đóng lệ phí thi lần 2 các lớp chính quy (5/9/2016) Trân trọng./.

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
96Người theo dõiTheo dõi
63Người theo dõiTheo dõi
6Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký