Lịch học Hệ chính quy tuần 34 từ ngày 23.4.2018 – 29.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 34 từ ngày 23.4.2018 – 29.4.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 33 từ ngày 21.4.2018 – 22.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hôi thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 33 từ ngày 21.4.2018 – 22.4.2018. Trân trọng!

Lịch học Hệ chính quy tuần 33 từ ngày 16.4.2018 – 22.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 33 từ ngày 16.4.2018 – 22.4.2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Phong_Daotao_2016-03-07_004TẢI VỀ     TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 41 /TB-PHĐHBDCM-2018  Cà Mau, ngày 06...

Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Phòng QLĐT - CTSV - Đoàn hội thông báo dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Chí Thanh qua email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết  14/04/2018. Tải...

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
106Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký