Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Phòng QLĐT – CTSV – Đoàn hội thông báo dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Chí Thanh qua email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết  16/06/2018. Tải về

Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 cập...

Phòng QL Đào tạo – CTSV – Đoàn hội thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 cập nhật, điều chỉnh Danh sách đủ điều kiện Danh sách không đủ điều kiện

Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 hệ...

Phòng QL Đào tạo – CTSV – Đoàn hội thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 hệ VLVH.  Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh qua email:...

Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 hệ...

Phòng QL Đào tạo – CTSV - Đoàn hội thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 hệ chính quy, liên thông.  Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy...

Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Phòng QLĐT - CTSV - Đoàn hội thông báo dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Chí Thanh qua email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết  14/04/2018. Tải...

Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 1 năm 2018 hệ chính quy,...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 1 năm 2018 hệ chính quy, liên thông, VB2 (152AV).  Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy...

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
107Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký