Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 29 từ ngày 24.3.2018 – 25.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 29 từ ngày 24.3.2018 – 25.3.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 28 từ ngày 17.3.2018 – 18.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 28 từ ngày 17.3.2018 – 18.3.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 27 từ ngày 10.3.2018 – 11.3.2018.

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 27 từ ngày 10.3.2018 – 11.3.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 15 từ ngày 16.12.2017 – 17.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 15 từ ngày 16.12.2017 – 17.12.2017. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 14 từ ngày 09.12.2017 – 10.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 14 từ ngày 09.12.2017 – 10.12.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 13 hệ LT, VLVH, VB2 từ ngày 02.12.2017 – 03.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH,  VB2 tuần 13 từ ngày 02.12.2017 – 03.12.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 12 hệ LT, VLVH, VB2 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH,  VB2 tuần 12 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
103Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký