Lịch học tuần 43 từ ngày 25.6.2018 – 01.7.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 43 từ ngày 25.6.2018 – 01.7.2018. Trân trọng!

Lịch học tuần 42 từ ngày 18.6.2018 – 24.6.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 42 từ ngày 18.6.2018 – 24.6.2018. Trân trọng!

Lịch học tuần 41 từ ngày 11.6.2018 – 17.6.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 41 từ ngày 11.6.2018 – 17.6.2018. Trân trọng!

Lịch học tuần 40 từ ngày 04.6.2018 – 10.6.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 40 từ ngày 04.6.2018 – 10.6.2018. Trân trọng!

Lịch học tuần 39 từ ngày 28.5.2018 – 03.6.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 39 từ ngày 28.5.2018 – 03.6.2018. Trân trọng!

Lịch học tuần 38 từ ngày 21.5.2018 – 27.5.2018 (Thay đổi lần 1 lớp...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 38 từ ngày 21.5.2018 – 27.5.2018 (Thay đổi lần 1 lớp 172AV6111). Trân trọng!

Lịch học tuần 38 từ ngày 21.5.2018 – 27.5.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 38 từ ngày 21.5.2018 – 27.5.2018. Trân trọng!

Lịch học tuần 37 từ ngày 14.5.2018 – 20.5.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 37 từ ngày 14.5.2018 – 20.5.2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO Về việc tổ chức trả nợ theo nhu cầu hệ Chính quy,...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Về việc tổ chức trả nợ theo nhu cầu hệ Chính quy, Liên thông, VLVH, VB2 Học kỳ III – Năm học 2017 –...

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
107Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký