Lịch học hệ LT, VLVH tuần 05 từ ngày 02.10.2017 – 08.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH tuần 05 từ ngày 02.10.2017 – 08.10.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 04 từ ngày 24.9.2017 – 01.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 04 từ ngày 24.9.2017 – 01.10.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017

Lịch học tuần 02 từ ngày 11.9.2017 – 17.9.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 Trân trọng!

Lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 – hệ VHVL,VB2,Liên thông

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 Trân trọng./

Lịch học tuần 50 từ ngày 14.8.2017 – 20.8.2017 (Thay đổi lần 1)

Lịch học tuần 50 từ ngày 14.8.2017 - 20.8.2017 (Thay đổi lần 1) Môn Thi hành án - thừa phát lại lớp 13TLK61A1 nghỉ, các lớp còn lại học theo lịch. Trân trọng./.

Lịch học tuần 51 từ ngày 21.8.2017 – 27.8.2017

Lịch học tuần 51 từ ngày 21.8.2017 - 27.8.2017 Trân trọng./.

Lịch học tuần 50 từ ngày 14.8.2017 – 20.8.2017

Lịch học tuần 50 từ ngày 14.8.2017 - 20.8.2017 Trân trọng./.

LỊCH HỌC ĐIỀU CHỈNH (12- 13/8/2017)

LỊCH HỌC ĐIỀU CHỈNH (12- 13/8/2017) Trân trọng./.

LỊCH HỌC 12 – 13/8/2017

LỊCH HỌC 12 - 13/8/2017 Trân trọng./.

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
104Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký