Lịch học tuần 04 từ ngày 24.9.2017 – 01.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 04 từ ngày 24.9.2017 – 01.10.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017

Lịch học tuần 08 hệ LT,VLVH từ ngày 23.10.2017 – 29.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VLVH tuần 08 từ ngày 23.10.2017 – 29.10.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 02 từ ngày 11.9.2017 – 17.9.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 Trân trọng!

Lịch học tuần 10 hệ LT,VB2 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VB2 tuần 10 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 – hệ VHVL,VB2,Liên thông

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 Trân trọng./

Lịch học tuần 09 hệ LT,VLVH từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VLVH tuần 09 từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 07 hệ LT, VLVH từ ngày 16.10.2017 – 22.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH tuần 07 từ ngày 16.10.2017 – 22.10.2017. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
104Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký