Lịch học tuần 13 hệ LT, VLVH, VB2 từ ngày 02.12.2017 – 03.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH,  VB2 tuần 13 từ ngày 02.12.2017 – 03.12.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 03 từ ngày 18.9.2017 – 24.9.2017

Lịch học tuần 04 từ ngày 24.9.2017 – 01.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 04 từ ngày 24.9.2017 – 01.10.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 02 từ ngày 11.9.2017 – 17.9.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 27 từ ngày 10.3.2018 – 11.3.2018.

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 27 từ ngày 10.3.2018 – 11.3.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 30 từ ngày 31.3.2018 – 01.4.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 30 từ ngày 31.3.2018 – 01.4.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH tuần 05 từ ngày 02.10.2017 – 08.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH tuần 05 từ ngày 02.10.2017 – 08.10.2017. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
104Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký