LỊCH HỌC ĐIỀU CHỈNH (12- 13/8/2017)

LỊCH HỌC ĐIỀU CHỈNH (12- 13/8/2017) Trân trọng./.

Lịch học tuần 50 từ ngày 14.8.2017 – 20.8.2017 (Thay đổi lần 1)

Lịch học tuần 50 từ ngày 14.8.2017 - 20.8.2017 (Thay đổi lần 1) Môn Thi hành án - thừa phát lại lớp 13TLK61A1 nghỉ, các lớp còn lại học theo lịch. Trân trọng./.

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 20 từ ngày 20.01.2018 – 21.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 20 từ ngày 20.01.2018 – 21.01.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 19 từ ngày 13.01.2018 – 14.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 19 từ ngày 13.01.2018 – 14.01.2018. Trân trọng!

Lịch học tuần 08 hệ LT,VLVH từ ngày 23.10.2017 – 29.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VLVH tuần 08 từ ngày 23.10.2017 – 29.10.2017. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 15 từ ngày 16.12.2017 – 17.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 15 từ ngày 16.12.2017 – 17.12.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 06 hệ LT, VLVH từ ngày 09.10.2017 – 15.10.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH tuần 06 từ ngày 09.10.2017 – 15.10.2017. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
96Người theo dõiTheo dõi
63Người theo dõiTheo dõi
6Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký