Thông báo v/v điều chỉnh đăng ký môn học khóa 20 học kỳ III...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo v/v điều chỉnh đăng ký môn học khóa 20 học kỳ III  Năm học 2017 – 2018 hệ Đại học chính quy. Trân trọng!

DANH SACH GHÉP LỚP HKIII NĂM HỌC 2017-2018 HỆ CHÍNH QUY K19, K20

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Danh sách các môn học ghép lớp HKIII năm học 2017-2018 hệ Chính quy K19, K20. Trân trọng!

Lịch học tuần 38 từ ngày 21.5.2018 – 27.5.2018 (Thay đổi lần 1 lớp...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 38 từ ngày 21.5.2018 – 27.5.2018 (Thay đổi lần 1 lớp 172AV6111). Trân trọng!

Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 cập...

Phòng QL Đào tạo – CTSV – Đoàn hội thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 cập nhật, điều chỉnh Danh sách đủ điều kiện Danh sách không đủ điều kiện

Lịch học tuần 38 từ ngày 21.5.2018 – 27.5.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 38 từ ngày 21.5.2018 – 27.5.2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO Về việc tổ chức các môn kỹ năng mềm học kỳ...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo về việc tổ chức các môn kỹ năng mềm học kỳ 3 năm 2017 - 2018. Trân trọng!

Lịch học tuần 37 từ ngày 14.5.2018 – 20.5.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học tuần 37 từ ngày 14.5.2018 – 20.5.2018. Trân trọng!

Danh sách môn học thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Danh sách môn học thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy Trân trọng!

Thông báo thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
106Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký