Thông báo về việc điều chỉnh học phí lớp 20DX0101

Phòng Đào tạo – Khảo thí Thông báo về việc điều chỉnh học phí lớp 20DX0101. Trân trọng!

Danh sách đăng ký kỹ năng mềm HKII 17-18

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách đăng ký kỹ năng mềm HKII 17-18. Trân trọng!

Kết quả đăng ký Kỹ năng mềm HKII 17-18

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kết quả đăng ký Kỹ năng mềm HKII 17-18. Trân trọng!

Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 1 năm 2018 hệ chính quy,...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 1 năm 2018 hệ chính quy, liên thông, VB2 (152AV).  Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy...

Lịch học Hệ chính quy tuần 22 từ ngày 29.01.2018 – 04.02.2018

Phòng Đào tạo - Khảo thí xin thông báo Lịch học Hệ chính quy tuần 22 từ ngày 29.01.2018 - 04.02.2018. Trân trọng!

Kế hoạch hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018.

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kế hoạch hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018. Trân trọng!

Danh sách học phí Hệ LT, VLVH, VB2 theo từng lớp học kỳ II...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Danh sách học phí Hệ LT, VLVH, VB2 theo từng lớp học kỳ II năm học 2017 – 2018 Trân trọng!

Thông báo trả nợ môn Hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học...

Phòng Đào tạo – Khảo thí Thông báo trả nợ môn Hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018. Trân trọng!

Thông báo thu học phí Hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học...

Phòng Đào tạo – Khảo thí Thông báo thu học phí Hệ LT, VLVH, VB2 học kỳ II năm học 2017 – 2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
103Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký