Phòng Hành chính

404

I. GIỚI THIỆU

    Xây dựng và cập nhật danh bạ các đơn vị – cá nhân có quan hệ với Phân hiệu. Thực hiện các công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của Phân hiệu. Kiểm tra việc bảo đảm tính pháp chế, thể thức, kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản. Thực hiện chế độ bảo vệ các tài liệu mật, con dấu theo quy định của Phân hiệu. Chuẩn bị các điều kiện vật chất và các điều kiện khác phục vụ chương trình làm việc của Ban lãnh đạo đối với các đơn vị, cán bộ công chức, sinh viên trong Trường và với khách ngoài Trường. Thực hiện công tác lễ tân trong các dịp lễ, hội nghị, đón tiếp khách của Trường, giảng viên. Quản lý các quy trình đã được phê duyệt. Quản lý văn phòng phẩm, quản lý việc sử dụng tiết kiệm điện, nước….

II. NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy  Phó phòng thanhthuy@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Văn Cần Nhân viên vancan.cm@bdu.edu.vn
3 Lý Thu Đông Nhân viên  
4 Trần Kim Lánh Nhân viên  
5 Đào Mộng Nghi Nhân viên dmnghi.cm@bdu.edu.vn
6 Nguyễn Thị Bích Thủy Nhân viên bichthuy.cm@bdu.edu.vn
7 Vũ Xuân Triển Nhân viên  

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 – Điện thoại: 0290 3 552 177 (Ext: 102,109) – hanhchinh.cm@bdu.edu.vn