Danh sách nộp hồ sơ tốt nghiệp đợt 5 năm 2017

739

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo danh sách nộp hồ sơ tốt nghiệp đợt 5 năm 2017, những trường hợp hồ sơ không hợp lệ (xem chi tiết danh sách đính kèm) nếu đến hết ngày 20/10/2017 không bổ sung, điều chỉnh sẽ loại ra khỏi danh sách xét đợt này. Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Chí Thanh – Phòng Đào tạo – Khảo thí qua email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn.

Tải về

Trân trọng./.