Kế hoạch thực hiện Thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án TN hệ Chính quy Học kỳ I – Năm học 2017 – 2018

229

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Kế hoạch thực hiện Thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án TN hệ Chính quy Học kỳ I – Năm học 2017 – 2018.

Trân trọng!