THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ÔN THI CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 3 NĂM 2018

557

Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo về việc đăng ký ôn thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC dành cho các lớp không chuyên) và Chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên, học viên hệ chính quy và không chính quy như sau:

 1. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC)
 • Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy từ khóa 18 trở về trước chưa đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC).
 • Tên lớp: TOEIC cấp tốc.
 • Số tiết: 24 tiết/khóa.
 • Lệ phí ôn tập: 450.000đ/khóa/sinh viên.
 • Thời gian học: Các buổi tối trong tuần.
 • Mã lớp: TOEIC24CT-1803 (Số lượng: 25 sinh viên).
 1. Chuẩn đầu ra Tin học

  • Đối tượng: Sinh viên chưa hoàn thành chuẩn đầu ra Tin học.
  • Tên lớp: Ôn Tin học cấp tốc.
  • Số tiết: 24 tiết/khoá.
  • Lệ phí ôn tập: 450.000đ/khóa/sinh viên.
  • Thời gian học: Các buổi tối trong tuần.
  • Mã lớp: THCT246-CQ1804 (Nhóm lớp tối thứ 2-4-6); THCT357-CQ1803 (Nhóm lớp tối thứ 3-5-7)Số lượng: 25 sinh viên/lớp.
 2. Thời gian và địa điểm đăng ký

  • Thời gian đăng ký và nộp lệ phí ôn từ ngày ra thông báo đến hết 20/12/2018.
  • Sinh viên đăng ký ôn tập tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
  • Nộp lệ phí ôn tập tại Phòng Kế toán.

Lưu ý: Thời gian đăng ký có thể kết thúc sớm hơn thông báo khi đủ số lượng đăng ký.