Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Văn bằng 2 đợt 1 năm 2017 tại Kiên Giang

979

1. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp Đại học

2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển. 

3. Ngành nghề tuyển sinh:

 STT

Mã ngành

Tên ngành

Thời gian đào tạo

1

D220201

Ngôn ngữ Anh

02 năm – 2,5 năm

2

D340301

Kế toán 

02 năm – 2,5 năm

3

D340101

Quản trị kinh doanh

02 năm – 2,5 năm

4

D510102

Công nghệ KTCT Xây dựng

02 năm – 2,5 năm
  1. Phát và nhận hồ sơ tuyển sinh:
  2. 1 Thời gian phát và nhận hồ sơ tuyển sinh: đến hết ngày 29/04/2017.
  3. 2 Hồ sơ tuyển sinh thí sinh có thể nhận tại phòng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương hoặc tại phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang. Thí sinh có thể tải về theo địa chỉ: http://tuyensinh.bdu.edu.vn
  4. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang – Địa chỉ: 425 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (0773) 872086.
  5. Học phí: 300.000 đồng/01 tín chỉ.
  6. Biết thêm thông tin chi tiết truy cập website : http://tuyensinh.bdu.edu.vn/noidung.php?id=313; Email: tuyensinh@bdu.edu.vn