HTX – Dịch vụ Nông nghiệp Lý Văn Lâm tuyển dụng

160

1. Sinh viên: thực hiện công tác nhập liệu và tổng hợp số liệu

– Số lượng: 01 nam, nữ

– Yêu cầu: có chuyên môn về tin học văn phòng, làm giờ hành chính, thời gian làm chủ động.

– Lương hưởng theo giờ làm việc.

2. Sinh viên tham gia khảo sát và kiểm tra quy trình sản xuất của hộ dân.

– Số lượng: 02 nam, nữ

– Yêu cầu: Làm việc nghiêm túc, ghi nhận phiếu thông tin sản xuất của các hộ dân, thời gian chủ động.

– Lương hưởng theo giờ làm việc.

3. Sinh viên tham gia trồng rau thủy canh.

– Số lượng: 02 nam, nữ

– Yêu cầu: Chăm chỉ và tỉ mỉ, ghi nhận các thông số dinh dưỡng thủy canh, vô rọ rau, chăm sóc và ghi nhận quá trình phát triển của rau.

– Thời gian làm việc chủ động trong ngày. Lương hưởng theo giờ làm việc.

4. Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh

– Số lượng: từ 3-4 sinh viên.

– Yêu cầu: Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh HTX – Dịch vụ nông nghiệp đến người dân Cà Mau bằng nhiều biện pháp như thiết kế tờ rơi, Pano, kênh website, youtube… và chịu trách nhiệm triển khai chiến lược quảng bá.

– Kinh phí  thỏa thuận.

5. Sinh viên ngành CNTT có chuyên môn về web.

– Số lượng: 01 nam, nữ

– Yêu cầu: Quản trị web cho HTX, update các bài viết và đưa ra các ý tưởng để phát triển web.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Thông tin chi tiết và đăng ký, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Quản lý Khoa học – Đào tạo Nghề (không tiếp nhận đăng ký qua inbox)

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08/11/2018