Trang chủ Phòng ban

Phòng ban

Phòng Ghi danh – Dịch vụ

I. CHỨC NĂNG   II. NHIỆM VỤ   III. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Lê Ngọc Tuyền Phó phòng phụ trách lntuyen.cm@bdu.edu.vn 2 Huỳnh Thị Biểm Phó phòng huynhbiem.cm@bdu.edu.vn 3 Đào Ngọc Thể Nhân viên dnthe.cm@bdu.edu.vn 4 Thái Văn Sữa Nhân viên vansua.cm@bdu.edu.vn 5 Nguyễn...

Bộ môn kinh tế lượng

1. NHÂN SỰ 2. THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Thư viện – Tư liệu

Đang cập nhật ...!

Tổ Dịch vụ – Tin học

I. CHỨC NĂNG II. NHIỆM VỤ Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Phân hiệu phê duyệt trang thiết bị phục vụ giảng dạy, làm việc...

Phòng Ngoại vụ

I. CHỨC NĂNG Tham mưu cho Lãnh đạo Phân hiệu và thực hiện các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng; tạo hình ảnh, phát...

Phòng Kế toán – Tài chính -Tài vụ

I. CHỨC NĂNG -  Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; Quản lý tài chính, tài...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn hội

I. CHỨC NĂNG     1. Tham mưu, giúp Phân Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của...

Phòng Hành chính – Thanh tra

I. CHỨC NĂNG - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị; - Thực...

THÔNG BÁO