Trang chủ Phòng ban

Phòng ban

Văn phòng Đoàn – Hội

☑ CHỨC NĂNG ☑ NHIỆM VỤ ☑ NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL 1 Trịnh Huỳnh Anh Bí thư Đoàn Phân hiệu huynhan.cm@bdu.edu.vn 2 Ngô Mai Lý Chánh văn phòng đoàn...

Phòng Ghi danh – Đối ngoại

☑ CHỨC NĂNG ☑ NHIỆM VỤ ☑ NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Lê Ngọc Tuyền Trưởng phòng lntuyen.cm@bdu.edu.vn 2 Trần Thanh Thúy Phó phòng - Giám đốc Đối ngoại tranthuy@bdu.edu.vn 3 Đào Ngọc Thể Nhân viên dnthe.cm@bdu.edu.vn 4 Thái...

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

☑ CHỨC NĂNG ☑ NHIỆM VỤ ☑ NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL 1 Trịnh Huỳnh An Trưởng phòng huynhan.cm@bdu.edu.vn 2 Nguyễn Thị Khắc Phụng Nhân viên khacphung.cm@bdu.edu.vn 3 Lê Ngọc Trân Nhân viên ngoctran.cm@bdu.edu.vn 4 Dương Thanh...

Ban Kỹ thuật

☑ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Phân hiệu phê duyệt trang thiết bị phục vụ giảng dạy, làm...

Phòng Tuyển sinh

☑ CHỨC NĂNG Tham mưu cho Lãnh đạo Phân hiệu và thực hiện các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng; tạo hình ảnh,...

Phòng Kế toán

☑ CHỨC NĂNG -  Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; Quản lý tài chính, tài...

Ban Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên

☑ CHỨC NĂNG Tham mưu, giúp Phân Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ GD&ĐT,...

Ban Hành chính – Thanh tra

☑ CHỨC NĂNG Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị; Thực...

THÔNG BÁO