Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học năm 2020

1. Phiếu đăng ký dành cho phương án xét tuyển Học bạ THPT (Dành cho phương án xét Học bạ). 2. Phiếu đăng ký dành cho phương án xét điểm thi TN THPT (Dành cho phương án xét điểm...

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề Công chứng

Trường Đại học Bình Dương phối hợp với Học viên Tư pháp chiêu sinh lớp đào tạo nghề Công chứng. Nội dung cụ thể như sau: 1. Chương trình đào tạo: Chứng chỉ tốt nghiệp: Học...

THÔNG BÁO