Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề Công chứng

Trường Đại học Bình Dương phối hợp với Học viên Tư pháp chiêu sinh lớp đào tạo nghề Công chứng. Nội dung cụ thể như sau: 1. Chương trình đào tạo: Chứng chỉ tốt nghiệp: Học...

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề Luật sư

Trường Đại học Bình Dương phối hợp với Học viên Tư pháp chiêu sinh lớp đào tạo nghề Luật sư. Nội dung cụ thể như sau: 1. Chương trình đào tạo: Chứng chỉ tốt nghiệp: Học...

Năm 2020 vẫn lấy điểm thi THPT quốc gia để tuyển sinh Đại học

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sẽ được giữ ổn định như năm 2019, nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học và làm cơ...

Ngành Quản trị kinh doanh – Đa dạng nghề nghiệp với nhu cầu nhân...

Ngành Quản trị kinh doanh là gì? Quản trị kinh doanh là ngành học cung cấp kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu cho người học về quản lý và điều hành trong doanh...

Ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Bình Dương

Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? Là ngành đào tạo về ngôn ngữ tiếng Anh gắn với định hướng giảng dạy và sử dụng hiệu quả vào việc giao tiếp, làm việc trong các cơ...

Ngành Việt Nam học Trường Đại học Bình Dương

Ngành Việt Nam học là gì? Việt Nam học là ngành khoa học nghiên cứu Đất nước và con người Việt Nam từ những thành tố văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập...

Sinh viên Đại học Bình Dương sẵn sàng hội nhập Quốc tế

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Trường Đại học...

THÔNG BÁO