XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Đại học Bình Dương Cà Mau trân trọng kính mời thí sinh xét tuyển Đại học theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 hoàn tất thủ tục Xác nhận nhập học từ ngày...

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau 1. Mục đích: Trang bị nghiệp...

Hướng dẫn Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia & Danh mục...

1. HƯỚNG DẪN MẤU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 http://camau.bdu.edu.vn/wp-content/uploads/file/cong-van-991-bgddt-qlcl.pdf 2. DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT NĂM 2018 http://camau.bdu.edu.vn/wp-content/uploads/file/DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT NĂM 2018.pdf

Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ năm 2018

1. DOWNLOAD MẪU XÉT TUYỂN HỌC BẠ TẠI ĐÂY:  TẢI FILE 2. DOWNLOAD MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN: TẢI FILE

THÔNG BÁO