Kế hoạch khai giảng các lớp ThS, VB2, VLVH và các lớp ngắn hạn Qúy IV – Năm 2023

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao nguồn nhân lực chất lượng phục vụ xã hội… Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau dự kiến khai giảng các lớp Thạc sĩ, VB2, VLVH và các lớp ngắn hạn vào Qúy IV – Năm 2023 thuộc các lĩnh vực: KHXH&NV, Kinh tế, Sư phạm, Ngôn ngữ… Với chính sách hỗ trợ học tập chu đáo, lịch học linh động, hình thức học tập và học phí phù hợp… Phân hiệu rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ và đăng ký tham gia từ Qúy cơ quan, Đơn vị và Qúy Anh/Chị học viên!
Link đăng ký tham gia các lớp:
1. Phương pháp giảng dạy giá trị sống, kỹ năng sống:
2. Các lớp Thạc sĩ chuyên ngành: KHXHNV, kinh tế, ngôn ngữ…
3. Các lớp VB2 chuyên ngành: Kinh tế, ngôn ngữ…
4. Lớp VLVH: Xã hội học, Văn hóa học
Chi tiết liên hệ
Phòng Tuyển sinh, Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau
Địa chỉ: Số 3, Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 02903.552.177 – Hotline: 0942.931.239 ❤❤❤
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay