Phòng Ghi danh – Dịch vụ

509

I. CHỨC NĂNG

  •  

II. NHIỆM VỤ

  •  

III. NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Lê Ngọc Tuyền Phó phòng phụ trách lntuyen.cm@bdu.edu.vn
2 Huỳnh Thị Biểm Phó phòng huynhbiem.cm@bdu.edu.vn
3 Đào Ngọc Thể Nhân viên dnthe.cm@bdu.edu.vn
4 Thái Văn Sữa Nhân viên vansua.cm@bdu.edu.vn
5 Nguyễn Thị Khắc Phụng Nhân viên khacphung.cm@bdu.edu.vn
6 Lê Ngọc Trân Nhân viên ngoctran.cm@bdu.edu.vn
6 Dương Thanh Linh Nhân viên dtlinh.cm@bdu.edu.vn
7 Trần Nguyễn Việt Linh Nhân viên tnvlinh.cm@bdu.edu.vn

IV. LIÊN HỆ

  •     Điện thoại (Ghi danh): 0290 399 7777 – 02903 552 177 (Ext: 100, 112)
  •     Điện thoại (NN-TH): 02903 683 888  – 02903 552 177 (Ext: 124, 125)