Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 3 năm 2017 hệ chính quy, liên thông (ngày 04/07/2017)

543

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 3 năm 2017 hệ chính quy, liên thông. Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh (email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn) đến hết 11h00 ngày 08/07/2017.


Trân trọng./.