Lịch thi, danh sách thi đợt 1 học kì 1 năm học 2017 – 2018 hệ chính quy

1376

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch thi, danh sách thi đợt 1 học kì 1 năm học 2017 – 2018 hệ chính quy. Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh – Phòng Đào tạo – Khảo thí đến hết ngày 26/10/2017.

Lưu ý:

– Sinh viên xem danh sách thi để biết chính xác phòng thi.

– Sinh viên trả nợ xem lịch thi theo học phần.

– Những sinh viên không đóng học phí theo quy định sẽ không được dự thi.

– Phòng thi P.DTKT là nộp tiểu luận, đồ án, bài tập lớn,… tại Phòng Đào tạo – Khảo thí.

Lịch thi theo học phần

Lịch thi theo lớp

Danh sách thi theo học phần

Danh sách thi theo MSSV