Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2018

1269

Phòng QLĐT – CTSV – Đoàn hội thông báo dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2018, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Huỳnh Tuấn Thanh qua email: htthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết  08/11/2018

Tải về