Ban Kỹ thuật

2680

☑ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Phân hiệu phê duyệt trang thiết bị phục vụ giảng dạy, làm việc cho Phân hiệu
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng thiết bị máy vi tính, máy in, thiết bị mạng
 • Quản lý vận hành hệ thống mạng trong Phân hiệu
 • Quản lý thiết bị họp trực tuyến
 • Triển khai các phần mềm liên quan đến phân hiệu
 • Quản lý tổng đài điện thoại
 • Quản lý hệ thống camera giám sát
 • Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, máy in, mạng và điện thoại
 • Hỗ trợ các đơn vị liên quan đến CNTT

☑ NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Lê Quang Vinh Tổ trưởng lqvinh.cm@bdu.edu.vn
2 Dương Trường Giang Nhân viên truonggiang.cm@bdu.edu.vn
3 Nguyễn Duy Xuân Nhân viên duyxuan.cm@bdu.edu.vn

☑ LIÊN HỆ

 • Email: dichvutinhoc@bdu.edu.vn
 • Điện thoại (Dịch vụ): 02903 399 177 (Ext: 123)
 • Điện thoại (Tin học): 02903 552 177 (Ext: 207)