Ban Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên

☑ CHỨC NĂNG. NHIỆM VỤ

+ Bộ phận Đào tạo – Khảo thí – Thư viện:

  • Tham mưu, giúp Phân hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và của trường Đại học Bình Dương về đào tạo các hệ chính quy và không chính quy; tổ chức chỉ đạo thực hiện và giám sát công tác dạy và học; tổ chức công tác thi và xét tốt nghiệp, cấp chứng chỉ và quản lý hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp của người học.   

+ Bộ phận Công tác sinh viên: Quản lý sinh viên, tổ chức thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, sinh viên; phối hợp với các đoàn thể, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội phát triển các hoạt động rèn luyện và đánh giá rèn luyện sinh viên trong Phân hiệu. 

☑ NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Lê Ngọc Nữ
Trưởng ban lnnu.cm@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Chí Thanh Nhân viên
ncthanh.cm@bdu.edu.vn
3 Lý Tòng Hải Nhân viên lthai.cm@bdu.edu.vn
4 Phạm Ngọc Cầm Nhân viên ncam.cm@bdu.edu.vn
5 Trần Tiến Đạt Nhân viên ttdat.cm@bdu.edu.vn
6 Đào Mộng Nghi Nhân viên dmnghi.cm@bdu.edu.vn
7 Võ Thị Lam Linh Nhân viên vtllinh.cm@bdu.edu.vn

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  1. Điện thoại (Quản lý đào tạo): 02903 552 177 (Ext: 205 – 206)
  2. Điện thoại (Thư viện): 02903 552 177 (Ext: 300)
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay