Phòng Ghi danh – Đối ngoại

832

☑ CHỨC NĂNG

☑ NHIỆM VỤ

☑ NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Lê Ngọc Tuyền Trưởng phòng lntuyen.cm@bdu.edu.vn
2 Trần Thanh Thúy
Phó phòng – Giám đốc Đối ngoại
tranthuy@bdu.edu.vn
3 Đào Ngọc Thể Nhân viên dnthe.cm@bdu.edu.vn
4 Thái Văn Sữa Nhân viên vansua.cm@bdu.edu.vn
5 Phạm Phú Quý Nhân viên phuquy.cm@bdu.edu.vn

☑ LIÊN HỆ

  • Điện thoại (Ghi danh): 0290 399 7777 – 02903 552 177 (Ext: 100)
  • Điện thoại (NN-TH): 02903 683 888  – 02903 552 177 (Ext: 112)