Văn phòng Đoàn – Hội

151

☑ CHỨC NĂNG

NHIỆM VỤ

NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Trịnh Huỳnh Anh Bí thư Đoàn Phân hiệu huynhan.cm@bdu.edu.vn
2 Ngô Mai Lý
Chánh văn phòng đoàn hội
nmly@bdu.edu.vn
3 Lê Út Em Nhân viên luem.cm@bdu.edu.vn
4 Đoái Phước Hiếu Nhân viên dphieu.cm@bdu.edu.vn
5 Quách Minh Sang
Nhân viên qmsang.cm@bdu.edu.vn

☑ LIÊN HỆ

  • Email phòng:
  • Điện thoại: 0290 399 7777 – 02903 552 177 (Ext: 101)