Danh sách đăng ký HKI năm 2019 – 2020 ( Cập nhật ngày 15/08/2019 )

Phòng QL ĐT – CTSV – ĐH thông báo danh sách đăng ký cập nhật đến ngày 15/08/2019.

Lưu ý:

1. Nhóm kỹ năng mềm chỉ mở những nhóm sau:

  • Kỹ năng thuyết trình: Nhóm 1
  • Kỹ năng lễ tân – khánh tiết – giao tiếp: Nhóm 1,2,3
  • Kỹ năng Viết và soạn thảo văn bẳng – PVXV: Nhóm 1,2
  • Kỹ năng Guitar: Nhóm 1,2
  • Kỹ năng võ thuật tự vệ: Nhóm 1,2

-> Những nhóm còn lại không đủ số lượng mở lớp nên hủy ( sinh viên nào đăng ký kỹ năng thuộc những nhóm trên nhưng không có trong danh sách thì do số lượng nhóm đã đủ hoặc trùng lịch học )

2. Đăng ký trả nợ môn: Sinh viên đăng ký trả nợ môn mà không có trong danh sách là do môn học không mở trong học kỳ 1 năm 2019 – 2020 hoặc do trùng lịch học.

 

Danh sách đăng ký môn học 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay