DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ( TẠM THỜI ) HKI 2019 – 2020

2364

Phòng QL ĐT – CTSV – ĐH thông báo đến sinh viên về việc đăng ký môn học HKI năm 2019 – 2020

Danh sách đăng ký môn học

Lưu ý:

1. Sinh viên đăng ký bổ sung từ ngày 06/08/2019 đến hết ngày 08/08/2019 ( https://docs.google.com/a/bdu.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSeD_3HVnav7920ixa4lVxHIDqewhKT9JMOriJ6urRWP2dLcyA/closedform )

2. Một số sinh viên đăng ký kỹ năng mềm không thành công vì nhóm đủ số lượng hoặc trùng lịch học hoặc vượt quá  số tín chỉ tối đa cho phép.

3. Một số sinh viên trả nợ đăng ký không thành công vì trùng lịch hoặc môn học mà sinh viên đăng ký trong học kì 1 năm học 2019-2020 không tổ chức.

4. Về các nhóm kỹ năng mềm 

Những nhóm đủ số lượng như sau: 

– KN lễ tân – Khánh tiết – giao tiếp Nhóm 1 đủ số lượng

– KN Viết và soạn thảo văn bản Nhóm 1 đủ số lượng

– KN Guitar Nhóm 1 đủ số lượng

– KN Võ tự vệ Nhóm 1 đủ số lượng

Mọi chi tiết liên hệ phòng QL ĐT – CTSV – ĐH.