DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ MÔN THEO NHU CẦU HKIII NĂM HỌC 2017-2018

805

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo danh sách đăng ký trả nợ môn theo nhu cầu học kỳ III năm học 2017 – 2018.

Trân trọng!