DANH SACH GHÉP LỚP HKIII NĂM HỌC 2017-2018 HỆ CHÍNH QUY K19, K20

636

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Danh sách các môn học ghép lớp HKIII năm học 2017-2018 hệ Chính quy K19, K20.

Trân trọng!