Danh sách nhận hồ sơ tốt nghiệp đợt 4 năm 2017 hệ đại học, cao đẳng chính quy

695

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo danh sách nhận hồ sơ tốt nghiệp đợt 4 năm 2017 hệ đại học, cao đẳng chính quy. Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh (email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn).

Trân trọng./.