Danh sách sinh viên K17,18 đủ điều kiện cấp chứng chỉ Quốc phòng – An ninh

516

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo danh sách sinh viên K17,18 đủ điều kiện cấp chứng chỉ Quốc phòng – An ninh, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh qua email ncthanh.cm@bdu.edu.vn.

Tải về