Danh sách thi hệ chính quy đợt 2 học kì 1 năm 2017-2018

990

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo danh sách thi hệ chính quy đợt 2 học kì 1 năm 2017-2018, những sinh viên nợ học phí sẽ không được dự thi, những sinh viên không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ phòng Đào tạo – Khảo thí để kiểm tra. Mọi phản hồi liên hệ thầy Nguyễn Chí Thanh – Phòng Đào tạo – Khảo thí.

Danh sách theo môn

Danh sách theo từng sinh viên