Đề cương ôn tập trả nợ môn học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

* Danh sách sinh viên ôn tập:

* Sinh viên truy cập link đề cương ôn tập:

– Các môn làm bài tiểu luận đã có đề trong đề cương ôn tập.

– Link: click here

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay