Dữ liệu in bằng đợt 5 2017 (dự kiến)

739

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2017. Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh (ncthanh.cm@bdu.edu.vn) – Phòng Đào tạo – Khảo thí đến hết ngày 03/11/2017.

Tải về