Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

678

Phòng QLĐT – CTSV – Đoàn hội thông báo dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Chí Thanh qua email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết  14/04/2018.

Tải về