Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2019

606

Phòng QLĐT – CTSV – Đoàn hội thông báo dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2019, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Huỳnh Tuấn Thanh qua email: htthanh.cm@bdu.edu.vn hoặc số điện thoại: 0947091332 đến hết  21/07/2019.

Tải về