Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2017 (dự kiến)

1260

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2017.

Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh (SĐT: 0933535046) – Phòng Đào tạo – Khảo thí vào giờ hành chính.

Trân trọng ./.