Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2018

480

Phòng QLĐT – CTSV – Đoàn hội thông báo dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2018, mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Huỳnh Tuấn Thanh qua email: htthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết  23/01/2019.

Tải về