Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2019

Phòng QL Đào tạo gửi các bạn dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 5 các bạn xem qua và phản hồi đến hết ngày 22/11/2019. Qua Email: htthanh.cm@bdu.edu.vn hoặc số điện thoại 0947091332.

Dữ liệu in bằng

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay